מכתב: Bodl. MS heb. d 66/138

מכתב Bodl. MS heb. d 66/138

תיאור

Letter from "the sons of Palṭiel" to Yosef the Turgeman/Turjumān. In Hebrew with a couple words in Judaeo-Arabic. Dating: Perhaps 10th or 11th century. The sender may be the son-in-law of Yosef ha-Turgeman, as he conveys greetings (and prostrations) from himself and from Shelomit (presumably his wife). They have been doing well ever since Yosef departed. The children were sick, but now they are better. They rejoiced to learn that God saved Yosef from some danger that is too faded to read. The substance of the letter is that someone was supposed to send someone money, but no money has arrived. When Yosef's letter arrived, the sender of this letter went and spoke with the mother of אבולפד (=Abū l-Pad? Abū l-Faḍ[l?]) who said that she would write to him about the matter. Further down, there is a line that reads "... to the king, and your companions...." On verso there is a second letter addressed to אבולפד, which consists largely of honorifics (including Rosh ha-Qehillot). A woman (his mother?) greets and prays for him. His beneficence is lauded, and presumably he is asked about the money in one of the portions faded beyond legibility. ASE

Bodl. MS heb. d 66/138 138 recto

138 recto

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2021).

Recto

 1. השתחויות רבות אל אבי ר יוסף מני ברוך(?)
 2. . . . . . . . . שלום קבל(?) אדוני ר יוסף
 3. מן אמתך שלומית דע כי בטוב אני
 4. ובתך ובבריאות גוף ובאל בטחנו . . . . 
 5. בחיים דע אבינו כי מיום צאתך מהנה
 6. היו הנערים בחולי והאלהים רפאם רפואה
 7. שלימה וכלום אל תדאג כי הם עתה בטוב
 8. ושלום ויצאתה מהנה והיינו דואגים
 9. בעדך עד שעזר האל וקיבלנו כתבך
 10. ושמחנו שמחה גדולה ושיבחנו לאל
 11. וגם שמענו . . . . . . . . . . . . . . . .
 12. . . . . ועוד הצילך האל . . . . . . .
 13. . . . . אבי מורי יוסף חתנך ו . . יום
 14. ואח . . . . הכל שואלים שלומך . . . .
 15. . . . . . . אשר אמרתה שתשלם ממון
 16. . . . . . .אשם עד עתה ולא נתנו לו
 17. עדיין כלום וכאשר כתבתה לי עליתי
 18. . . . . . אם שיך אבולפד ודברתי לה
 19. [ ] . . . . לשלום אני אכתוב לו
 20. [ ] לאיך(?) יעזרך האל לאיך אתה
 21. [ ] עדיין לא באו אלא שמענו שלא
 22. [ ] היה מקום ענדינא(!) והביא
 23. [ ] . . ה למלך והחברים שלך
 24. [ ]. . . ור משה ושלמה
 25. [ ] . . . . לך שלום האל יזכני
 26. [ ] . . תך לשלום ואם  י . . . לנו
 27. [ ] . . . . . . . . . . . . . . בלה
 28. [ ] . . . האל בטוב ותכתב
 29. [ ] חתנך ליתן לנו . . ה האל . . . .
 30. [ ] . . . . לתתן הבית ול . . . . 
 31. ש. . . ה . . . . . 
 32. ושלום
 33. . . .

תרגום

Bodl. MS heb. d 66/138 138 verso

138 verso

Verso

 1. לכבוד גדולת קדושת הדרת תפארת
 2. צ . . . . צפירה ו. . . . . . . . . . . .
 3. אבולפד ראש הקהילות החכם והנבון
 4. הירא את יי . . . . . . . . . . . . . . .
 5. ימציאהו חן ושכל טוב בעיני אלהים
 6. ואדם אמן אמתך הצעירה שואלת
 7. שלומך ומתפללה לך . . . ול . . . .
 8. . . . . . שגמלת עמנו . . . . . . . .
 9. . . .  . . לי . . חסד . . . . . . . . . .
 10. . . [וקיב]לתי אותו בסבר פנים יפות
 11. והתפללתי לך . . . האלהים יום מע . .
 12. . . . . . . . . . . . . עלה ב . . נ . . . 
 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Verso - postscript

 1. וכל שכינינו שואלים שלומך

Verso - address

 1. לאבי ר יוסף התרגמן מן בני פלטיאל
תנאי היתר שימוש בתצלום