מסמך משפטי: Bodl. MS heb. d 66/122

מסמך משפטי Bodl. MS heb. d 66/122

תיאור

Legal doucment. Business agreement involving Aharon b. ʿEzra and Moshe Dammūhī and a sum of 55 peraḥim. Dating: Second half of the 16th century.

Bodl. MS heb. d 66/122 122 recto

122 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. d 66/122 122 verso

122 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום