מכתב: Bodl. MS heb. d 66/116

מכתב Bodl. MS heb. d 66/116

תגים

תיאור

Letter from a woman, in Fustat, to her brother Yūsuf al-Kharrāṭ(?), in Alexandria. In Judaeo-Arabic with the address in Arabic script. The scribe writes the letter س as ש instead of the standard ס. There is a rumor going around that Abū ʿImrān got married, and the sender wants to know if this is true or not. The bearer of the letter had been in Qūṣ and he has news that might interest the addressee. The addressee's elder sister and Hibatallāh send their regards.

Bodl. MS heb. d 66/116 116 recto

116 recto

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2023).

Recto

 1. כתאבי אלי מולי ואכי אטאל אללה בקאה ואדם עזה ושלמתה
 2. ונעמתה גמע אללה ביננא פי כיר ועאפיה ואלדי תריד
 3. עלמה אן מא וצל לי מנך כתאב ולי גואב ובקי
 4. קלבנא משגול עליך ואנא אהניך בלצום ואלעיד
 5. אללה יבלג בך אמתאלה ויגמע ביננא ואמא אעלמך
 6. פי שבב אבו עמראן פקד שמעת באנה קד תזוג
 7. ומא ערפת הל הו צחיח או לא אלא קד שאע אלכבר
 8. ואריד מן אללה ומנך אן תערפני מא אעמלה
 9. פאן ראיך פיה אלברכה וגמיע מן ענדנא ישאל ענך
 10. ואכתך אלכבירה והבת אללה ישלו ענך ולא תקטע
 11. כתבך ענא ואלכתא{ב} אלדי אנפדת לבו מ . . ר //מא// וצל
 12. אליה וקלבנא ענדך כתיר משתוחשין אליך

Recto - right margin

 1. ומוצל הדה אלחרף כאן פי קוצ תפצל
 2. אכשף מנה אלכבר

תרגום

Bodl. MS heb. d 66/116 116 verso

116 verso

Verso

 1. يصل هذا الكتاب الى ثغر الاسكندرية حماها
 2. الله تعالى الشيخ يوسف الخراط(؟)
 3. من عند اخته [. . . . .
 4. من مصر
תנאי היתר שימוש בתצלום