מכתב: Bodl. MS heb. d 66/102

מכתב Bodl. MS heb. d 66/102

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2019

תיאור

Letter from a certain Yiṣḥaq to Eliyyahu the Judge. In Judaeo-Arabic. He asks for news of the silver. "And how are you doing after the hardship of the journey?" Phonetic spellings: מה עקני לם נגֿי אלי שי אנתעלמו = ما عاقني لم نجئ الا شيءٌ تعلمه.

Bodl. MS heb. d 66/102 102 recto

102 recto

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2023).

Recto

 1. אלממלוך יצחק
 2. אלי חצרת אלמולא אדאם אללה
 3. סעדתהו ר אליה מן אלממלוך
 4. יצחק עבדך ויאמולאי עשה
 5. מן אנעם אלמולא תעלמני
 6. בחדית אלפצה אש כאן
 7. ואנה מונתצר אלי חצרתך
 8. תעלם אלממלוך וגאו אלנאס
 9. מן עינדכם ולה אבצרנה
 10. כבר וכיף חאל חצרתך
 11. עלה תעיב אלטריק ואללה
 12. אללה יאמולאי בחייך אמנת
 13. אללה בין ידיך עשה תעמלה
 14. לי פי שי יטלע לי פיה ביזה
 15. מה נוצל אנשאללה אלפור מה
 16. עקני לם נגי אלי שי אנ תעלמו
 17. חצרתך ולא תכוד עליה פי
 18. תעבך בחסב תפצל אלמולא
 19. וסלאם עליך ועלה כל מן
 20. מעך ושלומך יגדל

תרגום

Bodl. MS heb. d 66/102 102 verso

102 verso

Verso

 1. ביד אלשיך אבו אלפרג אבן
 2. אלראיס
תנאי היתר שימוש בתצלום