מסמך משפטי: Bodl. MS heb. d 66/101

מסמך משפטי Bodl. MS heb. d 66/101

תגים

תיאור

Formulary for a שטר מכירת חזקה. Late, probably belongs with Bodl. MS heb. d 66/100 and is therefore c.1750s.

Bodl. MS heb. d 66/101 101 recto

101 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. d 66/101 101 verso

101 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום