מסמך משפטי: Bodl. MS heb. d 66/1

מסמך משפטי Bodl. MS heb. d 66/1

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2019

תיאור

Legal testimony. Location: Fustat. Dated: 16 Sivan 1394 Seleucid, which is 1082 CE. Shaʿyā b. David b. [...] makes a declaration concerning the parnas Mevorakh called Segulat ha-Parnasim (appears also in T-S NS 225.99 (PGPID 24239)) and Avraham b. Yaʿaqov and the goods which he shipped to al-Mahdiyya the previous year. Probably a join with T-S AS 148.206 (PGPID 16400). ASE.

Bodl. MS heb. d 66/1 1 recto

1 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. d 66/1 1 verso

1 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום