מסמך משפטי: Bodl. MS heb. d 65/41

מסמך משפטי Bodl. MS heb. d 65/41

תגים

תיאור

Bill of divorce (get). On vellum. Location: al-Maḥalla al-Kubrā. Dated: Monday, 10 Iyyar 1454 Seleucid, which is 1143 CE. Husband: Abū Naṣr b. Dinar(??). Wife: Sutūt bt. Abū l-Ḥasan. Signed by Zakkay b. Moshe and Tamīm b. Yosef ha-Levi. The same two witnesses also sign the attestation on verso that she received the get.

Bodl. MS heb. d 65/41 41 recto

41 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. d 65/41 41 verso

41 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום