מסמך משפטי: Bodl. MS heb. d 65/37

מסמך משפטי Bodl. MS heb. d 65/37

תיאור

Marriage contract, possibly. Only a few words of the inscription at the top (mentioning rejoicing and the Nagid) and the first line of the document are preserved. Dated: 1595 Seleucid = 1283/84 CE.

Bodl. MS heb. d 65/37 37 recto

37 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. d 65/37 37 verso

37 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום