מסמכים קשורים מכתב: Bodl. MS heb. d 65/36

מכתב Bodl. MS heb. d 65/36