מסמך משפטי: Bodl. MS heb. d 65/31

מסמך משפטי Bodl. MS heb. d 65/31

תגים

תיאור

Legal document. Dated: 14[..] Seleucid. The day of the month was left blank, so this is presumably a draft. In the hand of Mevorakh b. Natan? Ṣedaqa b. David ha-Kohen makes a declaration concerning a quarrel (wa-jarā baynanā mushājarāt) over various large sums of money including 500 dinars. Other names: Yosef b. [...] and [...]q b. al-Dānī(?) al-Fāsī

Bodl. MS heb. d 65/31 31 recto

31 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. d 65/31 31 verso

31 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום