מסמך משפטי: Bodl. MS heb. d 65/28

מסמך משפטי Bodl. MS heb. d 65/28

תגים

תיאור

Marriage contract (ketubba). Upper left corner. Location: Fustat. Bride: Sitt al-Ahl bt. [...] ha-Kohen Rosh ha-Qahal.

Bodl. MS heb. d 65/28 28 recto

28 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. d 65/28 28 verso

28 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום