מסמך משפטי: Bodl. MS heb. d 65/25

מסמך משפטי Bodl. MS heb. d 65/25

תגים

תיאור

Legal document, bottom part only, plus qiyyum/validation. Location: Fustat. Dated: [14]38 Seleucid, which is 1126/27 CE. Witnesses: Avraham b. Shemaʿya ha-Ḥaver descendant of Shemaʿyahu Gaon; Ḥalfon b. Menashshe; Meshullam b. Menashshe ha-Ḥaver; Ḥalfon b. Ghālib; Natan b. Yefet. The qiyyum is signed by Yiṣḥaq b. Shemuel ha-Sefaradi; Zakkay b. Moshe; Menashshe ha-Kohen ha-Ḥaver b. [Yaʿīsh?].

Bodl. MS heb. d 65/25 25 recto

25 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. d 65/25 25 verso

25 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום