מסמך משפטי: Bodl. MS heb. d 65/24

מסמך משפטי Bodl. MS heb. d 65/24

תגים

תיאור

Ketubba fragment. Opening only. In the hand of Ḥalfon b. Menashshe. Location: Fustat. Dated: 1[4]31 Seleucid = 1119/20 CE. Bride: Ḥusna/Ḥasana bt. Tiqva.

Bodl. MS heb. d 65/24 24 recto

24 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. d 65/24 24 verso

24 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום