מסמך משפטי: Bodl. MS. Heb. d. 65/22-23

מסמך משפטי Bodl. MS. Heb. d. 65/22-23

תגים

תיאור

Ketubba fragments. Lower part. One of the witnesses is Shelomo b. Yosef. There is literary text on verso.

Bodl. MS heb. d 65/22 22 recto

22 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. d 65/23 23 recto

23 recto

Bodl. MS heb. d 65/22 22 verso

22 verso

Bodl. MS heb. d 65/23 23 verso

23 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום