מסמך משפטי: Bodl. MS heb. d 65/14

מסמך משפטי Bodl. MS heb. d 65/14

תגים

תיאור

Ketubba, fragmentary. Groom: Yosef Kohen b. Khalūf. Likely from North Africa. Resembles Bodl. MS heb. a 2/2 (from Barqa, 990 CE). (Information from Friedman, Jewish Marriage in Palestine, Vol. 1, pp. 165, 269, and 288.) On verso there are piyyutim.

Bodl. MS heb. d 65/14 14 recto

14 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. d 65/14 14 verso

14 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום