רשימה או טבלה: Bodl. MS heb. c 56/8

רשימה או טבלה Bodl. MS heb. c 56/8

תגים

תיאור

Late accounts in Arabic.

Bodl. MS heb. c 56/8 8 recto

8 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. c 56/8 8 verso

8 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום