רשימה או טבלה: Bodl. MS heb. c 56/4 + Bodl. MS heb. c 56/5

רשימה או טבלה Bodl. MS heb. c 56/4 + Bodl. MS heb. c 56/5

תגים

תיאור

Arabic accounts.

Bodl. MS heb. c 56/4 4 recto

4 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. c 56/4 4 verso

4 verso

Bodl. MS heb. c 56/5 5 recto

5 recto

Bodl. MS heb. c 56/5 5 verso

5 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום