מכתב: Bodl. MS heb. c 56/18

מכתב Bodl. MS heb. c 56/18

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2020

תיאור

Most of a long letter in which the writer uses colorful language to narrate his woes of the last 10 years. The addressee's father is named Abū l-Majd. Merits further examination

Bodl. MS heb. c 56/18 18 recto

18 recto

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2023).

Recto

 1. זואל(?)  . . . . . נגחת פיהא וקאס[ית מן
 2. אלסחאכי(?) ואלדראכי(?) ואלאכטאר ואל
 3. אמראץ ורגעת כיף יעלם אללה
 4. תעאלי וסאפרת תאניה וקאסית מא
 5. קד עלמה אללה תעאלי ופתח אללה
 6. לי בראיק(?) אלי אליום עשרה סנין מד
 7. קעדת מא כסבת פיהא דרהם ושרית
 8. אלדאר אלדי ואללה מא כאן פי סאעתהא שי
 9. מן אלברכה וזנת פיהא מא וזנת ונחן
 10. סכאן פי כראבה מא וצלת ואללה קדותי(?)
 11. לעמארתהא וזוגנא אלבנת ואכד שאבי
 12. מא אכד וגדר(?) ואלדי בקי אסתר בה וגהי
 13. ראח פי מדה ואחדה ומציבתי וגאיחתי
 14. אלשיך סלימאן קסימי(?) פיהא פמא
 15. הו אלא אדעא ולא כדב ויעלם בהא
 16. כתיר מן אלנאס ומא בקי ענדי ואללה
 17. שי ואלקראץ לא זאלת אלאעין
 18. ואלאקאויל חתי ראח אלכל והודא(?)
 19. נחן תעלם ואלדך אבו אלמגד מא
 20. הו שי מכפי נתחיל חתי נאכד
 21. מן ואחד עשרה דנאניר מתל

תרגום

Bodl. MS heb. c 56/18 18 verso

18 verso

Verso

 1. אלצדקה נצרפהא ננפקהא מא תדור(?)
 2. פי ידי ולא ילחק כלי זיתי(?) ואולאדי ושם
 3. הגדול מא נכסיהם אלא מקאטע קוצי
 4. וימשו באלקבאקיב ואללה אלעטים
 5. לקד נפאכר רוחי פי חזה אלוסטי ומא
 6. ושם הגדול עמלת אלואחד מנהם אצראט(?)
 7. קט ולא קראה מגלה ולא קץ אצאפר
 8. ולא דכול מעלמה ונשתהי נכון מסתורין
 9. אלי חית יסהל אללה באלמות מא נכלא(?)
 10. אדא כנת תסתחסן לואחד יאכד אמואל
 11. אלסלטאן יכתי(?) בהא ויכתסי סואסי חרירי
 12. ואוסאט מטרפה ומעאגר וכציאן(?)
 13. ואנצאף מנאכיל וגירהא פלא תת . . . . 
 14. למא יאבי(?) מנה ואלכסרה אלאולה . . . 
 15. מנה ואלתאניה מנך לאנך תעלם
 16. כנה(?) אחואלה ואנת מבאצרה(?) ומ . . . . 
 17. וממאסיה ותקול מחן אלזמאן
 18. הדה מחן אלזמאן מחן אלזמאן
 19. מן יעטב ירוח קמאשה מן יקטעו
 20. עליה אלטריק יאכדו קמאשה מן
 21. תאתיה מציבה מן גהה אלמלוכה
 22. ]ך אלדי ילזם כל בר ישראל
 23. ] . . . מולאי
תנאי היתר שימוש בתצלום