רשימה או טבלה: Bodl. MS heb. c 56/17 + Bodl. MS heb. c 56/16

רשימה או טבלה Bodl. MS heb. c 56/17 + Bodl. MS heb. c 56/16

תגים

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic and Arabic.

Bodl. MS heb. c 56/17 17 recto

17 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. c 56/17 17 verso

17 verso

Bodl. MS heb. c 56/16 16 recto

16 recto

Bodl. MS heb. c 56/16 16 verso

16 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום