רשימה או טבלה: Bodl. MS heb. c 56/11

רשימה או טבלה Bodl. MS heb. c 56/11

תגים

תיאור

Interesting accounts in Judaeo-Arabic for a construction project—carpenters for installing the door, acacia wood for the door, nails, gypsum, tiles/paving stones, the wage of the tile-layers, marble, sand, etc. Various names are mentioned as well, including al-Shaykh al-Asʿad

Bodl. MS heb. c 56/11 11 recto

11 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. c 56/11 11 verso

11 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום