רשומה קשורה ל-מכתב: Bodl. MS heb. c 50/25

מכתב Bodl. MS heb. c 50/25
  1. ציטוט
    Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2023).
    כולל digital edition