רשימה או טבלה: Bodl. MS heb. c 50/15

רשימה או טבלה Bodl. MS heb. c 50/15

תיאור

Account in Judaeo-Arabic.

Bodl. MS heb. c 50/15 15 recto

15 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. c 50/15 15 verso

15 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום