מכתב: Bodl. MS heb. c 28/27

מכתב Bodl. MS heb. c 28/27

תגים

תיאור

Letter from Ṣedaqa b. Aharon (?) the druggist to Abū Saʿīd the druggist, ordering materia medica, including, fine Iraqi saffron; aloe wood (ʿūd); aged camphor (kāfūr); Iraqi turpeth (turbid); Iraqi sulfur (kibrīt); and red cotton (? quṭna). In a postscript he adds a recommendation for the bearer ('from a good family'), asking the addressee to help him get his start in the business.

Bodl. MS heb. c 28/27 27 recto

27 recto

תיעתוק

Alan Elbaum, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי] (n.p., 2024).

Recto

 1. בש רח
 2. כתאבי אלי מולאי אלשיך אלאגל אטאל
 3. אללה בקאה ואדאם עזה ואחיאה ומן חסן
 4. תופיקה לא אכלאה אסל מולאי חפצה
 5. אללה ישד לי האדה אלחואיג והי זעפראן
 6. עראקי טיב טרי דינאר עוד טי{ב} נצף דינאר
 7. כאפור קדים רבאעי תרבד עראקי תמן
 8. כברית עראקי קיראטין קטנה חמרא ת[מן
 9. קראת עליך אלסלאם ועלא מן תחוטה
 10. ענאיתך אלסלאם
 11. וקד סאלני חאמל הדה אלאחרף אוצי חצרתה
 12. בה פתתפצל ותראעיה פי //אלחואיג// ותשתרי לה
 13. מא יכון לה פיה אלפאידה במא תשיר
 14. עליה בה פהו מן אולאד אגלא אלנאס

תרגום

Bodl. MS heb. c 28/27 27 verso

27 verso

Verso - address

 1. יצל אלי חצרה מולאי אלשיך
 2. אבו סעיד אלעטאר
 3. חפצ[ה] אללה
 4. שאכר תפצלה
 5. צדקה בן אהר[ן
 6. אלעטאר
תנאי היתר שימוש בתצלום