רשומה קשורה ל-מכתב: Bodl. MS heb. c 28/21

מכתב Bodl. MS heb. c 28/21
  1. ציטוט
    Menahem Ben-Sasson, יהודי סיציליה 1068-825‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben-Zvi Institute, 1991).
    למהדורה ראה
    • pp. 182–84