מסמך משפטי: Bodl. MS heb. c 28/18

מסמך משפטי Bodl. MS heb. c 28/18

תיאור

Legal declaration, missing its beginning, involving several Bibles (maṣāḥif), someone's brother Abū Saʿīd, Abū l-Barakāt al-Ḥazzan, Abū l-Makārim al-Tājir al-Levi, and a certain Nadiv. Mentions 5 1/8 dinars by way of security. It seems that someone is selling the Bibles on behalf of someone else. The document is signed by Avraham b. Aharon ha-Kohen and ʿOvadya b. ʿŪlla. The validation is signed by Shemuel b. Saʿadya ha-Levi, Elʿazar b. Mikhaʾel, and Mevorakh b. Natan he-Ḥaver (active 1150–81).

Bodl. MS heb. c 28/18 18 recto

18 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. c 28/18 18 verso

18 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום