רשימה או טבלה: Bodl. MS heb. c 13/4

רשימה או טבלה Bodl. MS heb. c 13/4

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic and Greek/Coptic numerals, at least partially for rental income, including for the year 1337/38 CE (1649 Seleucid).

Bodl. MS heb. c 13/4 4 recto

4 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. c 13/4 4 verso

4 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום