מכתב: Bodl. MS heb. c 13/13

מכתב Bodl. MS heb. c 13/13

תגים

תיאור

Recto: Fragment of a faded Judaeo-Arabic letter with greetings from Menaḥem at the bottom and sent to Tiberias. Mentions that someone had lived in Jerusalem; that someone came to stay in the sender's location and married Ghāliya the sister of R. Numayr; and that this person has run away and abandoned his family, so the addressee is asked to make inquiries and send him back. Same hand as T-S AS 166.82 (PGPID 39430). Verso: Jottings and a draft of the beginning of a legal testimony, "What occurred before us, we the witnesses," followed by the names Abū Saʿd Avraham b. Shela and Abū Naṣr al-Faḍl b. Sahl" (i.e., Ḥesed al-Tustarī, who died in 1049/50 CE).

Bodl. MS heb. c 13/13 13 recto

13 recto

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2023).

Recto

 1. ] . . . [
 2. ] . . . . תה . . . . פני ר [
 3. ]מ . . . . יכון רבי נמיר באלחצרה . . . . 
 4. ] וקפו ובקי פי קלובנא אלנאר בסבב . . . .
 5. ] לה פאן אתפק מן יחמלה וגהנאה ואערפך
 6. ] כאן קד וצל אלינא . א . ך כאן סאכין פי אלקודס
 7. ] . .. ואקאם עינדנא ותזוג בגאליה אכת רבי נמיר
 8. ]ראת אלי אלגמעה אלדי מצת יום אלגמעה אלגיאב
 9. ] . . ה כלאם לא יגיב אן יוגצב מנה וכרג אלגיאב
 10. ] עליהם דלך לאן לם יכון שי יגיב כרוגה דאר
 11. ] אלי טבריה אלי עינדכם פתסתקצי לנא עליה
 12. ] קד כלאה בלא שי ומסירה יום גומעה אלגיאב ולא ידרו כייף
 13. ] . . . . אמן אסבת ותחרץ לנא פי רגועה ושלומך יגדל ולא ידל
 14. ושל]ום חמודך [ואנ]שי ביתך ואנא אסאלה פי [אן] יגעל עינאיתה
 15. ] ל . . . . . א . . . עדר יראעיה ושלום ישע רב
 16. . . . . מנחם מעצים שלומך

תרגום

Bodl. MS heb. c 13/13 13 verso

13 verso

Verso

 1. שלומות רבות וברכו
 2. אבו סע[ד אברהם
 3. בן של[ה
 4. . . . נצר אלפצל [בן
 5. סהל
 6. מא שהיה בנפניו אנו העד
 7. אבו סעד אברהם בן שלה אבו [נצר
 8. אלפצל בן סהל
תנאי היתר שימוש בתצלום