מסמך משפטי: Bodl. MS heb. b 3/33

מסמך משפטי Bodl. MS heb. b 3/33

תיאור

Fragment of a legal document involving the execution of the will of a certain Avraham. Mentions Adoniya b. David, Shemuel ha-Levi b. Avraham, ʿAllūsh, and Avraham.

Bodl. MS heb. b 3/33 33 recto

33 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. b 3/33 33 verso

33 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום