מסמך שלטוני: Bodl. MS heb. b 3/30

מסמך שלטוני Bodl. MS heb. b 3/30

תגים

תיאור

Document in Arabic script, perhaps a state petition, beginning with "wa l-mamlūk yasʾal l-tawfīq" and mentions a wall "ṣūr"; reused for poetry in Judaeo-Arabic (see separate entry). Needs further examination.

Bodl. MS heb. b 3/30 30 recto

30 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. b 3/30 30 verso

30 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום