מכתב: Bodl. MS heb. b 3/25

מכתב Bodl. MS heb. b 3/25

תיאור

Letter in Judaeo-Arabic to a certain dignitary named Shemuel, who has a son named Yosef. It opens with a poem. The story conveyed in the letter is difficult to follow, involving a disagreement, writing a letter but not sending it, someone arriving to the synagogue, someone leaving for Alexandria, and sad news that made the writer and Yosef cry and scream. The writer asks the addressee to thank the teacher Natan on his behalf and to ask him to take care of the writer's son Moshe. The poem is discussed here: https://gniza.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=185:2017-01-03-14-15-40&catid=47&Itemid=211&lang=he.

Bodl. MS heb. b 3/25 25 recto

25 recto

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2023).

Recto

 1. וכל רכבותיו וחיילותה לך יובל חיל כל פתרוסה
 2. ומבשר טוב יצא מולך אל אי כפתור אם חנסה
 3. ובתוך צען אברך תושם ורביד [[תוש]] זהב בצואר
 4. יקם ייי דברי כי מברכתם אז אעמוסה
 5. וכי תפגשך ברכתי אל תאחר משמע דומה ומשא
 6. ברבות טובה ירבו אוכלים אם חמש ידות משאות //אשא//
 7. על זה פל אלי חוסה אור פניך עליו נסה לכי
 8. נסה עלינו אור פניך ייי וג
 9. ויעדרני מולאי וסידי //מרנא// שמואל היקר בעיני אל ואדם
 10. יגמע אללה עז וגל בינה ובין מולאי הפרח הנעים
 11. וברכתו תתוסף סידי מר יוסף יבורך מוסף
 12. ויקיים בו ויברך את יוסף וג פאני מא קדרת באן
 13. אכאלף ראי אלסייד אלגליל ראיך פכתבתהא
 14. לילה אלאחד ואנת תדרי מא לקית עליה מן צעובה
 15. אלטלב אלציא מן גיר אצחאבה פקולת אדפעהא
 16. לה בכרא //פאן כאן יגי כטהא אגוד(?)// ומא עלמת פאדא קד גא אלי אלכניסה
 17. מן גא בכרה חלף לי אנא ראיתה גאי אלי הנא אלי אל
 18. כניסה יצלי מענא ויכרוג אכר אלנהאר //אלי// אסכנדריה
 19. פקולת צדק פמא אחתאג אכרוג אליה פאדא בנא
 20. כאלף בנא אלצן פגא אלשיך ר עלי ערפני ויקול לי
 21. הוא יכצך באלסלאם פוחק אלשבת כאנה מן שק
 22. פואדי ובכית ובכא יוסף בצות עטים וצראך עטים

Recto - right margin

 1. ואלאן יעלם אלסייד שדה אלשוק אליה ואלתוק נחוה ליתני מא ראיתה ולא צחבתה עלי הדה
 2. ויגדל הודו ואל ידל כבודו ו . . . הו ע . . חמודו ושלומו . . . . . 

Recto - left margin

 1. ועסי מע גמלה תפצלה עלי ירבח תואב
 2. וישכור עני אלמעלם ר נתן ותוציה במשה אבני
 3. ותערפה דעאיי לה ושלום //תשא//

תרגום

Bodl. MS heb. b 3/25 25 verso

25 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום