מסמך משפטי: Bodl. MS heb. b 3/14

מסמך משפטי Bodl. MS heb. b 3/14

תיאור

Ketubba, probably. Small fragment from the lower right corner. Bride: [...] bt. Peraḥya. Signed by Yiṣḥaq b. [...].

Bodl. MS heb. b 3/14 14 verso

14 verso

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. b 3/14 14 recto

14 recto
תנאי היתר שימוש בתצלום