רשומה קשורה ל-מסמך שלטוני: ENA 3974.3

מסמך שלטוני ENA 3974.3
  1. ציטוט
    Marina Rustow, "The Fatimid Petition,"Jewish History 32 (n.p.: Springer Nature, 2019), 351-372.
    לdigital edition, digital translation, מהדורה, תרגום, דיון ראה