רשומה קשורה ל-מכתב: Bodl. MS heb. b 18/22

מכתב Bodl. MS heb. b 18/22
  1. ציטוט
    Sabih Aodeh, "Eleventh Century Arabic Letters of Jewish Merchants from the Cairo Geniza‎" (in Hebrew) (PhD diss., PhD diss. Tel Aviv University, 1992).
    למהדורה ראה
    • doc. 34