רשומה קשורה ל-מכתב: Bodl. MS heb. b 13/45

מכתב Bodl. MS heb. b 13/45
  1. ציטוט
    Avraham David, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].
    כולל מהדורה