מסמך משפטי: Bodl. MS heb. b 13/41

מסמך משפטי Bodl. MS heb. b 13/41

תגים

תיאור

A covenant (כתב אמנה) of the congregation of the Palestinian synagogue in Fustat, drawn up in Adar 1522 (=1211 CE), which enumerates the venerable liturgical rites they inherited from their ancestors and which they refuse to allow anyone to change. The context is the controvery over the prayer reforms that Avraham Maimonides attempted to introduce. There is an extensive literature on this controversy, and this document sheds important light on the practices that the traditionalists wished to preserve. The handwriting is that of the cantor Yedutun ha-Levi, a fact first noted by Fleischer; see 'לסדרי התפילה בבית הכנסת של בני ארץ-ישראל בפוסטאט' in his collected articles, תפילות הקבע בישראל בהתהוותן ובהתגבשותן, vol. 1, p. 827 (p. 245 in the original article); thanks to Shulamit Elizur for this information. Two lines were added in a different hand, reiterating the main point that it is forbidden to change these traditions, signed by [Nissim] b. Seʿadya ha-Kohen. Verso contains a liturgical composition in a different hand. (Ed. Fleischer, Tefilah u-minhage tefilah Erets-Yiśreʼeliyim bi-teḳufat ha-genizah, 1988, 218–57. Trans. Friedman, Teuda, vol. 10 (1996), 251–53.) ASE.

Bodl. MS heb. b 13/41 41 recto

41 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. b 13/41 41 verso

41 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום