מסמך משפטי: Bodl. MS heb. b 11/6

מסמך משפטי Bodl. MS heb. b 11/6

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2020

תיאור

Legal testimony from Minyat Ashna, dated Tamuz 1461 (1150 CE), under the reshut of the Nagid Shemuel b. Ḥananya, in which Ṣedaqa b. Netanel ha-Ḥazzan, known as al-Raḥbī acknowledges a debt of 25 dinars to Shemuel ha-Sar b. Yehuda ha-Zaqen, known as Ibn Asad. He will pay 10 dinars over Elul and Tishrei, then 5 dinars each in Shevat, Adar and Nisan. ASE.

Bodl. MS heb. b 11/6 6 recto

6 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. b 11/6 6 verso

6 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום