מסמך משפטי: Bodl. MS heb. b 11/6

מסמך משפטי Bodl. MS heb. b 11/6

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2020

תיאור

Debt contract. Location: Minyat Ashna. Dated: first third of Tammuz 1461 Seleucid = June/July 1150 CE, under the authority of the Nagid Shemuel b. Ḥananya. Ṣedaqa b. Netanʾel ha-Ḥazzan known as al-Raḥbī acknowledges a debt of 25 dinars to Shemuel b. Yehuda known as Ibn Asad. He will pay 10 dinars over Elul and Tishrei, then 5 dinars each in Shevat, Adar and Nisan.

Bodl. MS heb. b 11/6 6 recto

6 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. b 11/6 6 verso

6 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום