מסמך משפטי: Bodl. MS heb. b 11/31

מסמך משפטי Bodl. MS heb. b 11/31

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2020

תיאור

Legal document in the hand of Ḥalfon b. Menashshe. Large but fragmentary (only the ends of the lines are preserved). Deathbed will. Refers to: "one of them (his sons?), named David"; "strife and lawsuits between them (his sons?)"; Fustat; a sum of dinars, of which 8 are the delayed marriage payment (presumably for his future widow). Signed by Ḥalfon b. Menashshe and [...] b. Yefet, and others whose names are missing. The validation (qiyyum) is signed by Yiṣḥaq b. Ghālib ha-Ḥazzan.

Bodl. MS heb. b 11/31 31 recto

31 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. b 11/31 31 verso

31 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום