מסמך משפטי: Bodl. MS heb. b 11/30

מסמך משפטי Bodl. MS heb. b 11/30

תגים

תיאור

Recto: Fragment of a marriage document including a dowry list. Location; New Cairo. Dating: 1189–1288 CE. On verso there is piyyuṭ.

Bodl. MS heb. b 11/30 30 recto

30 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. b 11/30 30 verso

30 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום