מסמך משפטי: T-S NS 338.46 + Bodl. MS heb. b 11/29

מסמך משפטי T-S NS 338.46 + Bodl. MS heb. b 11/29

תיאור

Legal document. Two fragments from the left side. Dated: 1470 Seleucid = 1158/59 CE, under the authority of the Nagid Shemuel b. Ḥananya. Release granted by Sitt al-Dār bt. Daniel to Abū l-Waḥsh Sibāʿ. Signed by Yaʿaqov b. Yosef ha-Kohen. Handwriting is probably known (Mevorakh b. Natan?). Join: Alan Elbaum.

Bodl. MS heb. b 11/29 29 recto

29 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. b 11/29 29 verso

29 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום