מכתב: T-S 8J15.14

מכתב T-S 8J15.14

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1990

תיאור

Letter asking for charity in which the writer describes how “exacting” the upcoming holiday of Passover is in terms of expenses, noting that his "prayer shawl" for Sabbath is torn and although it’s patched, he’s embarrassed to been seen it. He also mentions the purchase (not yet carried out) of new bowls and cups for Passover. (S. D. Goitein, Mediterranean Society 4:156, 397, 444) EMS Verso: Jottings in Hebrew and Arabic script. (Information from CUDL)

T-S 8J15.14 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. ויהי דויד בכל דרכיו משכיל
 2. אלממלוך ישרח בעץ מא הו פיה אלצאיקה
 3. מן קלה אלמכסב וכתרת אלעילה וגלא אלסער
 4. ומזאחמת מתל הדה אלעיד אלמבארך פאללה
 5. יעיד עלי אלמולי ברכאתה ויזכיה שנים רבות
 6. שנים נעימות וטובות לחזות בנועם ייי ולבקר
 7. בהכלו (!) ומן גו לה צאיקתי אן אלציצית אלדי
 8. לי ללשבת קד תהרא ורקעתה ומא בינמסך
 9. כל מא לבסתתה תהרא ומא אתקל עלי אלמולי אלי
 10. פי מתל הדה אלמצוה לאן אלממלוך מא ימכנה
 11. יטלבה בין אלנאס לאני בקית יום אלסבת ואקף בין
 12. אלנאס כגלאן מן אגלה פלא סימה (!) פי מתל האדה
 13. אלעיד אן וחק מא אעתקדה מא שרית לא זבדיאה
 14. ולא כוז ולא מלח ולא חטב ולא קמח ולא שי פי
 15. אלעאלם אלי ביתי ריקן פאללה יגעלך מקצוד לא קאצד
 16. ויתבת פיך תחת אבותיך יהיו בניך תשיתימו וג'
 17. ושלום

תרגום

T-S 8J15.14 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J15.14: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.