מסמך משפטי: Bodl. MS heb. a 3/41

מסמך משפטי Bodl. MS heb. a 3/41

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2020

תיאור

Ketubba dated 15 September 1847 (5 Tishrei 5608) from Tangier for Ḥayyim Neḥemias b. Avraham b. Moshe b. Yiṣḥaq and Ordueña bt. Menaḥem b. Aharon. The currency used is אותייות. Scribed and witnessed by Masʿūd ha-Kohen. The groom also seems to have placed his name underneath. ASE.

Bodl. MS heb. a 3/41 41 recto

41 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. a 3/41 41 verso

41 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום