מסמך משפטי: Bodl. MS heb. a 2/8

מסמך משפטי Bodl. MS heb. a 2/8

תיאור

Legal document. Dated: Nisan 1456 Seleucid = March/April 1145 CE, under the authority of the Nagid Shemuel b. Ḥananya. Abū l-Maʿānī acknowledges that he has received 20 dinars from Abū l-Faraj and releases him from further claims. The document is unfinished, unsigned, and written in a somewhat rudimentary hand.

Bodl. MS heb. a 2/8 8 recto

8 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. a 2/8 8 verso

8 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום