מכתב: BL OR 5566D.26

מכתב BL OR 5566D.26

תיאור

Verso: letter in Judaeo-Arabic in rudimentary handwriting and spelling addressed to 'my mother' (yā sittī) Sitt Ghazal. After the blessings, the writer says he/she received Sitt Ghazal's gift, but does not understand why Sitt Ghazal was angry and does not know what fault he/she needs to beg forgiveness for. Then, "I sent you the notebooks, so send me the notebooks." Then, "what you said to me that day... the head of the Yeshivah..." In the margin there is also a remnant of an earlier Arabic-script document. Recto: text in Arabic script in rudimentary handwriting, unclear if this is literary or a draft of a letter. The opening lines convey the writer's dismay at how the person addressed makes light of death, and exhorts him to return to God.

BL OR 5566D.26 verso

verso

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2023).

Verso

 1. בשמך רחמנה
 2. יא סתי סת גזאל
 3. געלני אללה מן כל סו פדאך
 4. וגמלני בבקאך וצאנך ווקאך
 5. ואחיא לך ואלולד ואלגליל
 6. ואלפרע אלנגיב ויבלגך
 7. פיה אמלך אלסארה אן שא
 8. אללה      ואמא גיר ד[[ל]]לך
 9. פאנני קבדת הדיתך לא
 10. עדמתך ולא כלות מנך
 11. לאכן נגצתיני בהא
 12. בעתבך עלי ולם אערף
 13. דנבי פאסתגפרה ושלמך
 14. יגדל ולא ידל נצח סלה
 15. וקד ארסלת לך אלכראריס
 16. פרסלי לי אלכראריס ומעהם
 17. ואלדי קלתיהא דאך אליום
 18. פי מעני ראס אלמתיבה

Verso - right margin

 1. מנעמה מתפצלה

תרגום