מסמך שלטוני: BL OR 5566B.3

מסמך שלטוני BL OR 5566B.3

תגים

תיאור

Fiscal register. (Compare AIU IV.C.453, T-S NS 243.75a, T-S NS 198.61, ENA 2886.1–7, T-S NS 71.64, T-S NS 198.61, T-S 8H22.18, Moss. IV,151.1, Moss. IV,252.1, T-S NS 308.41, BL Or. 5557R.105, T-S H10.66, and possibly T-S Misc.24.106.) Reused for a Judaeo-Arabic commentary on the Mishnah both on recto and verso.