מכתב: BL OR 5563C.17

מכתב BL OR 5563C.17

תיאור

Letter in Judaeo-Arabic. The sender asks the recipient to represent him in kissing the ground before the Nagid (Sayyidnā Rayyis al-Zaman wa-Qudwat al-Inas). He asks for news of R. Eliyyahu and his son and what passed between the 'brother' and the Nagid with regard to the matter of the Rav and with regard to the previous letters. He also asks for news of the Nasi. The letter concludes with "your slave Abū Zikrī and his children apologize for not having departed to serve the master." ASE.

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2023).
 1. אלשריפה כתרה אלשוק אל[יה . . . . .
 2. ואלארתי/א/ח אלי מבשרתה ומחאדת[תה
 3. פאללה יגמע שמלנא בה עלא מא
 4. יחב וירצאה וס/ו/אל אלממלוך מן
 5. אלאך אלעזיז חפצה אללה ורעאה
 6. אן ינוב ענה פי תקביל אלארץ
 7. בין ידין מולאנא וסידנא רייס
 8. אלזמאן וקדות אלאנאם ירום הודו
 9. ויגדל כבודו ותבסט עדר אלממלוך
 10. פי . . יר אלואגב מן כדמתה ואלמולא
 11. יעל[ם ס]בב דלך ואיצא נשתהי מן
 12. אנעאם אלאך ופקה אללה אן יערף
 13. ממלוכה אכבאר ר אליה וולדה
 14. ופי מא דא טלעו ומא גרי בין אלאך
 15. ובין סיידנא אלרייס ירום הודו פי
 16. קציה אלרב השם יהיה בעזרו ופי
 17. קציה אלכתב אלמתקדמה ולא תתרך
 18. צגירה או כבירה או תדכרהא
 19. ואכבאר אלנשיא וגמיע מא יגרי
 20. בעד אכתצאץ אלמגלס באתם סלאם
 21. ותחיה ואכראם ושלומך יגדל ואל
 22. ידל אמן וכן יהי רצון ואלממלוך
 23. אבו זכרי יכדם אלמולא ויסתוחש
 24. מן גלאלה והו ואולאדה מעתדרין
 25. מן כונהם מא כרגו פי כדמה
 26. אלמולא אבקאה אללה וגמע אלשמל
 27. ושלום

תרגום