רשומה קשורה ל-מכתב: BL OR 5561B.7

מכתב BL OR 5561B.7
  1. ציטוט
    Avraham David, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].
    כולל digital edition