טקסט ספרותי: BL OR 5560D.2 + BL OR 5560D.1

טקסט ספרותי BL OR 5560D.2 + BL OR 5560D.1

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2020

תיאור

Literary. A beautiful and very large (30cm) page from a diwan of R. Moshe ibn 'Ezra. Among the poems preserved: an elegy for his brother Abu l-Hajjaj who died in Toledo, Elul 1127 CE (4887); a congratulatory poem for the physician Abu Omar Joseph ben Kamnial upon his release from prison. ASE.