טקסט ספרותי: BL OR 5558B.27

טקסט ספרותי BL OR 5558B.27

תיאור

Almost too damaged to identify. Probably Talmudic or halakhic. Quotes Leviticus 11:42, refers to laws of purity (recto) and slaves (verso).