טקסט ספרותי: BL OR 5557N.13

טקסט ספרותי BL OR 5557N.13

תיאור

The names of rabbinic sages, esp. those of Pirkey Avot, with lines of Hebrew poetry after each set of names.