רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 8J14.3

מסמך משפטי T-S 8J14.3
 1. ציטוט
  Mordechai Akiva Friedman, "ירושת מי שהיו לו שתי נשים – שתי תשובות מן הגניזה‎" (in Hebrew), Dine Israel‎ 13/14 (n.p.: Tel Aviv University, 1988), 239-236.
  למהדורה ראה
  • pp. 256–57
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  כולל digital edition